Tràiler. Coneixença

Word In Progress

Tracten de construir un instrument perquè es manifesti la ressonància de l’ànima.