Joc interactiu

Joc interactiu

Una experiència estètica és una proposta de nous formats que conte un film documental d’onze capítols relacionats pel concepte de la naturalesa humana i la seva última relació amb la natura.

Aquest film “Una experiència estètica” es complementa amb un joc interactiu online que possibilita l’accés a diverses reflexions en suport de text.

Mitjançant el joc, s’ofereix també, la possibilitat de que l’usuari/espectador participi amb la seva pròpia reflexió.

An aesthetic experience is a new format proposal that contains a documentary film split into eleven chapters related to human being condition and its last relationship with nature. This film “An aesthetic experience” is complemented with an interactive game that allows you to access to textual reflections about philosophy. Though the game, the user could participate with his/her own reflection about this process

Pendent de publicació