Nou guardó!

El FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO ha seleccionat en secció oficial “Coneixença“.

Un dels més antics, nascut l’any 1946, la primera organització de festivals de postguerra (Venècia encara no s’havia reprès i fins al 1960 va ser de les poques del calendari cinematogràfic).

El Festival de Salerno, tot i que utilitza una “capçalera” tradicional, fonamenta els seus interessos sobretot en continguts i poc en l’efímer.

Nascut com a difusió cultural i social del “Servei de Cinema”. Han valorat reveladors aspectes ocults del cinema, exhibint produccions no cobertes per altres Festivals, perquè no eren considerades importants dins dels sectors de la cinematografia especialitzada.

El Festival compleix la seva tasca original amb una fórmula que, respectant la tradició, segueix i anticipa els desenvolupaments tecnològics i artístics més contemporanis.

Aquest aspecte és d’especial valor, ja que distingeix el Festival Internacional de Cinema de Salern d’altres esdeveniments que, en canvi, segueixen models de més influència comercial.

Per a més informació es pot accedir al següent enllaç: